Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 04/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 02 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό –Απόφαση κατακύρωσης για τα τμήματα Α και Β 01 Απριλίου 2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίου υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019 29 Μαρτίου 2019
Έγκριση του Πρακτικού 1/26-03-2019 της Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των εργασιών (και επιλογής των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση βράβευσης) του διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου H2020: OSOS 29 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διήμερου Συνεδρίου - Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών 28 Μαρτίου 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με MIS: 5032906 27 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση σε ημερίδα "ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 26 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση 22 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού Για το Επιστημονικό Διήμερο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία - Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 22 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιστημονικό Διήμερο - Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 22 Μαρτίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top