Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/17-05-2023, 2/18-05-2023, 3/26-05-2023 και 4/26-05-2023 Πρακτικών της 7ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση 09 Ιουνίου 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/31-05-2023 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση 01 Ιουνίου 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ 5/26-05-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 39237/30-12-2022. Αρ. Διακήρυξης 09/2022 30 Μαϊος 2023
Κοινή ανακοίνωση υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόβλημα που αφορά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια της χώρας 29 Μαϊος 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου: «Προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης – διαχείρισης» 25 Μαϊος 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/24-05-2023 Πρακτικού της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση 25 Μαϊος 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/17-05-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11711/27-09-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 02/2022) 25 Μαϊος 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μη έγκριση ταινιών της ψηφιακής πλατφόρμας «CINEDU» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου 25 Μαϊος 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/08-05-2023, 6/09-05-2023 και 7/12-05-2023 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση 17 Μαϊος 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/09-05-2023 Πρακτικού της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκληση 11 Μαϊος 2023

Επικοινωνία

Top