Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (4η έκδοση Δεκέμβριος 2018) 22 Ιανουαρίου 2019
Δελτιο Τύπου σχετικά με την ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών 21 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων του ΠΕ25.1 -Υποέργου 25 -5000065 21 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/15.01.2019 και 2/16.01.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση 18 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (2/09.01.2019) για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Οριστική κατακύρωση 18 Ιανουαρίου 2019
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) 18 Ιανουαρίου 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π.» (Αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018) 18 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού για τη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018-19 17 Ιανουαρίου 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών εικονογράφησης παραμυθιών και δημιουργίας σκίτσων για τον εμπλουτισμό των κοινωνικών ιστοριών (Αρ. πρωτ. 42/03.01.2019) 15 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠ 10 Ιανουαρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top