Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έγκριση των πρακτικών 1/09-03-2018 και 2/12-03-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π.σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16 Μαρτίου 2018
Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση - ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 15 Μαρτίου 2018
Έκθεση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αποτίμηση της πρώτης φάσης εφαρμογής του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας 15 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίου - αλλαγή ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο έργο Erasmus + Sport: «Identifying And Motivating Youth Who Mostly Need Physical Activity:Impact» 13 Μαρτίου 2018
Υλοποίηση της Επιμορφωτικής Ημερίδας Σχολικών Συμβούλων για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 12 Μαρτίου 2018
Έγκριση του Πρακτικού 10/2018 της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 12 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίου 12 Μαρτίου 2018
Απόφαση του Δ.Σ./Ι.Ε.Π. για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του ΙΕΠ για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1077/15.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΠΒΥΟΞΛΔ-ΑΕΘ) Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 01/2018) 12 Μαρτίου 2018
Έναρξη των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων 09 Μαρτίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top