Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ενημέρωση για την κλήρωση για το μητρώο επιμορφωτών Β της πράξης "Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών" MIS 5070654 27 Ιανουαρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη Β΄ Φάσης Επιμόρφωσης για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 27 Ιανουαρίου 2022
Μετάθεση κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψήφιους Επιμορφωτές Β' της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 24 Ιανουαρίου 2022
Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 01/19-01-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για το γνωστικό Αντικείμενο Λατινικά και Βιολογία της Πράξης Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)-Φάση Δ. 21 Ιανουαρίου 2022
Διενέργεια κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψήφιους Επιμορφωτές Β' της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 20 Ιανουαρίου 2022
Δελτίο τύπου - Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα "Microscale: Practical Techniques and the Precipitation Reaction" 19 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 18 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων (ΜOOCS), Δράση 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»,ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313 18 Ιανουαρίου 2022
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’αρ. 1/23-12-2021,2/28-12-2021,3/29-12-2021,4/11-01-2022 και 5/13-01-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ.πρωτ.21626/09-12-2021 Πρόσκληση, της Πράξης με ΟΠΣ 5070818 14 Ιανουαρίου 2022
Δελτίο τύπου- ICILS 2023 International Computer and Information Literacy Study 2023 14 Ιανουαρίου 2022

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top