Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας 18 Δεκεμβρίου 2017
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης «Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου» 15 Δεκεμβρίου 2017
Δελτίο Τύπου: Κεντρική συνάντηση των ομάδων εργασίας για την αναπροσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση 14 Δεκεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» 12 Δεκεμβρίου 2017
Πρόσκληση υποψηφίων επειρογνωμόνων προς συνέντευξη 11 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης επαναπροκήρυξης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα κλιματιστικά μηχανήματα των γραφείων του Ι.Ε.Π 09 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 3/04-12-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 08 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού 05 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 16/28-11-2017 σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού 05 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 1/28-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6508/02-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04 Δεκεμβρίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top