Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ (Φ.Ε.Κ. 2859/τ.Β'/21-8-2017) 23 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας (Επαναπροκήρυξη) 07 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 31 Ιουλίου 2017
ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αξιολογικής σειράς υποψηφίων για απόσπαση 27 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας (επαναπροκήρυξη) 27 Ιουλίου 2017
Οριστικός πίνακας αποδεκτών υποψηφιοτήτων που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4) 27 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. 27 Ιουλίου 2017
Έγκριση του Πρακτικού 2/12-07-2017 της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 21 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση πινάκων αξιολογικής σειράς υποψηφίων για απόσπαση 20 Ιουλίου 2017
Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και την εισήγηση προς το ΔΣ του ΙΕΠ της κατακύρωσης για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ μ 20 Ιουλίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top