Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου: Ούτε αναχρονισμοί, ούτε ιδεοληψίες 25 Σεπτεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020) 25 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 25 Σεπτεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 13/22.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 04/2020) 24 Σεπτεμβρίου 2020
Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση – Workshop «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 21 Σεπτεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 Πρόσκληση 18 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Έργων και Δράσεων 17 Σεπτεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/08.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 04/2020) 17 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο τύπου: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής Δράσης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» 16 Σεπτεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top