Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης μεριμνά για θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αναλωσίμων και κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό του Φορέα. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια του συνόλου των πληροφοριακών, επικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υποδομών του φορέα και της ιστοσελίδας του ΙΕΠ, την ανάπτυξη και συντήρηση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονικών μητρώων, και την υποστήριξη όλου του προσωπικού για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα.

 Ονοματεπώνυμο
Χριστόπουλος Πέτρος (Προϊστάμενος)CV icon
Ατσαλάκη Ελένη
Γιαννίτσαρος Παναγιώτης 
Δούτσιου Ειρήνη
Ηλιοπούλου Ηλιάνα - Παναγιώτα
Κιουρτσόγλου Παρασκευή
Κρίντα Όλγα
Λαδιάς Γεώργιος
Μακροστέργιος Ευάγγελος
Νικόπουλος Ιωάννης
Παπαμαργαρίτη Γεωργία
Ρούσσος Ιωάννης
Σπανουδάκης Εμμανουήλ
Σπίνος Ιωάννης
Ειδικότητα
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86 / ΠΕ83
Πληροφορικής / Ηλεκτρολόγων
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86   
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένος Εκπ/κός 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-501
213-1335-203
213-1335-553
213-1335-502
213-1335-565
213-1335-554
213-1335-502
213-1335-507
213-1335-503
213-1335-504
213-1335-103
213-1335-353
213-1335-505
213-1335-554
Email
phristopoulos
[at]iep.edu.gr
eatsalaki
[at]iep.edu.gr
pgiannitsaros
[at]iep.edu.gr
idoutsiou
[at]iep.edu.gr
iliopoulou
[at]iep.edu.gr
pkiourtsoglou 
[at]iep.edu.gr
okrinta
[at]iep.edu.gr
gladias
[at]iep.edu.gr
emakrostergios
[at]iep.edu.gr
jnikopoul
[at]iep.edu.gr
gpapamargariti
[at]iep.edu.gr
iroussos 
[at]iep.edu.gr
manos
[at]iep.edu.gr
ispinos
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top