Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Str Dep logo

H σύσταση του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού έγινε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018). Έργο του Γραφείου είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. Το Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top