Επικοινωνία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα

Τηλ.: 213 1335 100

Fax: 213 1335 111

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info[at]iep.edu.gr


Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου ΙΕΠ:

Το πρωτόκολλο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία κατά τις ώρες 10:00-12:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προτιμούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον φορέα στη διεύθυνση: info[at]iep.edu.gr ή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής ερωτημάτων, όταν πρόκειται για ενεργές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όταν η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία είναι η μόνη δυνατή, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ζητούν προκαθορισμένη ώρα συνάντησης (ραντεβού) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (info[at]iep.edu.gr) ή τηλεφωνικά στο 213 1335 100.


Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠΑΙΘ στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Καθώς κατά καιρούς το Ι.Ε.Π. γίνεται αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ, υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες, προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, από όπου και θα διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση.

Διαβάστε περισσότερα: Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ή εγγράφων προς γνωμοδότηση ή ενημέρωση του ΙΕΠ.


 Αλφαβητικός κατάλογος ΙΕΠ

 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ -ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 213 1335 122
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 213 1335 166
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. 213 1335 126 & 127
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 213 1335 224
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 1335 131
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
213 1335 143
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2131335 148
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή)
210 6014 206
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 213 1335 409
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ 213 1335 352
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 213 1335 390
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 213 1335 566
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 213 1335 558
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 213 1335 206
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
213 1335 201, 204
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
213 1335 100
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 1335 103
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 213 1335 153
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 213 1335 355
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 1335 165

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top