Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση προμηθειών για τις ανάγκες του ΙΕΠ, και κατάρτισης σχετικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών  και  λοιπών  απαιτούμενων  στοιχείων,  ύστερα  από  υποβολή  από  την  αρμόδια  υπηρεσιακή μονάδα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Χαλβαντζή Ευτυχία
(Προϊσταμένη)
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335151echalvantzi[at]iep.edu.gr
Αγγουρά Ευθυμία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335223e.aggoura[at]iep.edu.gr
Κολεμένος Σωτήριος
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335159s.kolemenos[at]iep.edu.gr
Κρήτικα Αργυρώ
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335224a.kritika[at]iep.edu.gr
Σταθοπούλου Βασιλική
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335202vstathopoulou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top