Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των 1/22.03.2019 και 2/29.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1307/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ) Πρόσκληση 08 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση 05 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσίευση συνοπτικής έκθεσης για τη μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στοιχεία περιόδου 2014-2017) 04 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση: Συνεδρίαση αρμόδιας επιτροπής για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών) που αφορά στην υπ΄αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 03 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 03 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» 03 Απριλίου 2019
ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) για το έργο «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» 03 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης 02 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019, αρ. διακ. 02/2019 συνοπτικό διαγωνισμό 02 Απριλίου 2019
Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 02 Απριλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top