Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHN ΕΠΙΜΟΡΦΩΣH ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Παράταση προθεσμίας έως την Δευτέρα 15/10/2018] 03 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 06/19.09.2018 Πρακτικού-Κατακύρωση Διαγωνισμού για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 02 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/19.09.2018 και 2/26.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4862/15.05.2018 (ΑΔΑ:6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01 Οκτωβρίου 2018
Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας 01 Οκτωβρίου 2018
Δελτίο Τύπου - Συνέδριο με θέμα "Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον" 01 Οκτωβρίου 2018
Εκπαιδευτικό - Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 01 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/12.09.2018 και 2/18.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8449/31.07.2018 (ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ) Πρόσκληση 28 Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/16.07.2018 και 2/25.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4861/15.05.2018 (ΑΔΑ:73ΑΕΟΞΛΔ-079) Πρόσκληση 28 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 07/2018),για «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 28 Σεπτεμβρίου 2018
Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς -5008057 28 Σεπτεμβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top