Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 07 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 07 Μαρτίου 2019
ΙΕΠ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ_02-2019 06 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/18.02.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 539/21.01.2019 (ΑΔΑ: 66ΛΤΟΞΛΔ-ΕΡΜ) Πρόσκληση 01 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας 25 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας 25 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 22 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 4/15.01.2019 και 6/20.02.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό 22 Φεβρουαρίου 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό- MIS 5001313 21 Φεβρουαρίου 2019
Επιστημονική Επιμορφωτική Ημερίδα Ι.Ε.Π. - ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις» 21 Φεβρουαρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top