Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει" 20 Φεβρουαρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 15 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης 14 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης - MIS 5008057 14 Φεβρουαρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 03/2019), για «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» - MIS 5004204 14 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με τη λήψη των ηχητικών αρχείων του εκπαιδευτικού υλικού γαλλικής γλώσσας «micro-intervalle» 12 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Διημερίδα "ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 11 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» της υπ. αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) Πρόσκλησης 07 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ημερίδες σχετικά με την Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 06 Φεβρουαρίου 2019
Ολοκλήρωση Α΄ Επιμορφωτικής Φάσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 05 Φεβρουαρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top