Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/24.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ 27 Σεπτεμβρίου 2018
Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς 27 Σεπτεμβρίου 2018
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου. Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 3807/04-09-2018 τ. Β΄) - ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 27 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 26 Σεπτεμβρίου 2018
Διήμερη επιμόρφωση σε θέματα «πράσινων» τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ 25 Σεπτεμβρίου 2018
Πρωτέας: 2000 εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα 25 Σεπτεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου: Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών (Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018) 24 Σεπτεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου: Φάκελοι Υλικού για την Αγγλική Γλώσσα του Γενικού Λυκείου 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1: Ενότητες 1-5 24 Σεπτεμβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top