Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση 03 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 Πρόσκληση 03 Ιουνίου 2019
Απόφαση ματαίωσης του υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (αρ. διακ. 1/2019) ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» 03 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση - Αναρτήθηκαν τα νέα σενάρια για τα Αρχαία Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) 31 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/22.05.2019 και 3/29.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού 31 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4176/07.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 31 Μαϊος 2019
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018» 29 Μαϊος 2019
Δελτίο Τύπου: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ και αντιπροσωπεία του σωματείου 27 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση 24 Μαϊος 2019
Δελτίο τύπου: Διεύρυνση «ιστορικής συλλογής σχολικών εγχειρίδιων» του Ι.Ε.Π. 23 Μαϊος 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top