ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018-2019

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

.docx     .pdf

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

.docx    .pdf

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)

 

3. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου

 

4. Χημεία, Β΄ Λυκείου

 

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α' Λυκείου

 6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α΄ Λυκείου

7. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

 

8. Θρησκευτικά, Β' Λυκείου

 

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄Λυκείου (συνδυαστικό)

 9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)

10. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

 

11. Χημεία Β' Λυκείου - Νανοϋλικά

11. Χημεία Β' Λυκείου - Νανοϋλικά

   

 Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό (Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή   και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου).

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top