Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/06-12-2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 Πρόσκλησης για το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. 07 Δεκεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα σχολείο για όλους-Μια κοινωνία για όλους» 06 Δεκεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα της έρευνας PISA 2022 05 Δεκεμβρίου 2023
Αναδιάρθρωση μονάδων των τριών επιστημονικών τμημάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 01 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων με θητεία τετραετούς διάρκειας του Ι.Ε.Π. 30 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 30 Νοεμβρίου 2023
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 29/24-11-2023 και 30/28-11-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30 Νοεμβρίου 2023
Ενημερωτική συνάντηση με θέμα "Τι είναι, τι αξιολογεί και πως μπορεί να αξιοποιηθεί τo PISA" 29 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Η χρήση του Portfolio στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" 28 Νοεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους» 28 Νοεμβρίου 2023

Επικοινωνία

Top