Μονάδα Ευρωπαϊκής, Ομογενειακής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μονάδα Ευρωπαϊκής, Ομογενειακής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μαρία Νίκα
(Συντονίστρια)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Σταυρούλα Βούρβουλη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Ελένη Δημόκα
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561e.dimoka[at]iep.edu.gr
Δημήτριος Ευστρατίου
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335303d.efstratiou[at]iep.edu.gr
Γενοβέφα Λαχανά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561g.lachana[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Σημιακάκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Ευδοξία Στεφανή
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335559e.stefani[at]iep.edu.gr
Χριστίνα-Ερριέττα Συκά
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top