Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α57 για: ΟΤΕ Α.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α403917988/03-04-2024 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 31-03-2024 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024)

Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α57 για: ΟΤΕ Α.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α403917988/03-04-2024 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 31-03-2024 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024) Ημ/νια: 25/04/2024 11:09:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΣ7ΙΟΞΛΔ-3ΑΜ


Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α56 για: ΟΤΕ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α403917988/03-04-2024 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 31-03-2024 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024)

Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α56 για: ΟΤΕ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. Α403917988/03-04-2024 ΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335100 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 31-03-2024 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024) Ημ/νια: 25/04/2024 11:05:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3Φ1ΟΞΛΔ-ΘΤ8


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:22:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦ2ΕΟΞΛΔ-ΠΝΙ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:19:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΥΨΔΟΞΛΔ-ΦΜΔ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:15:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΝΛΟΞΛΔ-ΩΑΘ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:08:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΝΥΙΟΞΛΔ-02Ξ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:03:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 907ΥΟΞΛΔ-ΩΔ7


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 15:00:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΔΒ5ΟΞΛΔ-2Υ0


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 14:57:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΔ9ΒΟΞΛΔ-ΚΒΙ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2024 14:54:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΜ8ΟΞΛΔ-ΔΙΣ


Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top