Μονάδα Ποιότητας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Η Μονάδα Αξιολόγησης είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας αφορούν:

  • στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών,
  • στη γνωμοδότηση σχετικά με αιτήματα διεξαγωγής ερευνών, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την αξιολόγηση,
  • στην παροχή στοιχείων για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
  • στην παροχή στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων/αναφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αξιολόγηση μαθητών/-τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  • στη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για την υποβολή προτάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
  • στη διαμόρφωση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων για επιμόρφωση ή/και πιλοτική εφαρμογή νέων μέτρων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Σταυρούλα Βούρβουλη
(Συντονίστρια)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Ιωάννης Βεντούρης CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335305iventouris[at]iep.edu.gr
Άννα Γεωργιάδου CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335554ageorgiadou[at]iep.edu.gr
Ελένη Δημόκα
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335564e.dimoka[at]iep.edu.gr
Σοφία Καραγιάννη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Γενοβέφα Λαχανά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561g.lachana[at]iep.edu.gr
Πολυξένη Μπίλλα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335351pmpilla[at]iep.edu.gr
Πηνελόπη Παπαστράτου CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335303pinelopipap[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Σημιακάκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Ιωάννης Σπίνος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335503ispinos[at]iep.edu.gr
Κωνσταντίνος Στουραΐτης CV icon
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335408kstouraitis[at]iep.edu.gr
Χριστίνα-Ερριέττα Συκά
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr
Γεωργία Τραμπίδου
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335207g.trampidou[at]iep.edu.gr
Ελένη Φράγκου
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335306e.fragkou[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top