Τμήμα Γ΄: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με:

• την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης (επιμόρφωση και πιστοποίηση επιμορφωτικών δράσεων),
• την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
• την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου.
Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα, όπως το PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ και το ICILS (International Computer and Information Literacy Study), διαμορφώνει και παρακολουθεί δείκτες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο ενώ παράλληλα συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μαρία Νίκα
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Σταυρούλα Βούρβουλη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Άννα Γεωργιάδου CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335554ageorgiadou[at]iep.edu.gr
Ευαγγελία Καλογηράτου
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335557e.kalogiratou[at]iep.edu.gr
Σοφία Καραγιάννη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Χριστίνα Κλημεντιώτη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506x.klimedioti[at]iep.edu.gr
Γενοβέφα Λαχανά
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335144g.lachana[at]iep.edu.gr
Παναγιώτα Μίνη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552p.mini[at]iep.edu.gr
Ευγενία Μπαζάνη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335550e.bazani[at]iep.edu.gr
Ευτυχία Σημιακάκη
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Ευδοξία Στεφανή
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335130e.stefani[at]iep.edu.gr
Χριστίνα-Ερριέττα Συκά
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top