ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018-2019

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

.docx     .pdf

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

.docx    .pdf

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)

 

3. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου

 

4. Χημεία, Β΄ Λυκείου

 

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α' Λυκείου

 6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α΄ Λυκείου

7. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

 

8. Θρησκευτικά, Β' Λυκείου

 

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄Λυκείου (συνδυαστικό)

 9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)

10. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

 

11. Χημεία Β' Λυκείου - Νανοϋλικά

11. Χημεία Β' Λυκείου - Νανοϋλικά

   

 Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό (Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή   και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου).

 

Επικοινωνία

Top