2021-2022

Έκθεση για τις Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα: Αποτελέσματα, Διαπιστώσεις και Προτάσεις (λήψη αρχείου pdf)

Πρωτογενή δεδομένα (λήψη αρχείου xlsx)


Η Επιστημονική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα (ν. 4823/2021) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής των εξετάσεων αυτής της μορφής στην Ελλάδα, οι οποίες διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών.

PDF  Επιστημονική Επιτροπή - Αποτελέσματα Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα

 

Δημοτικό

Δημοτικό Περιγραφικά Απαντήσεις Εξώφυλλο 1 Δημοτικό Περιγραφικά Ερωτήσεις Εξώφυλλο  1 Δημοτικό Συσχετίσεις Εξώφυλλο 1 θέματα
Περιγραφικά Στοιχεία Απαντήσεων Περιγραφικά Στοιχεία ανά Ερώτηση Συσχέτιση Απαντήσεων - Χαρακτηριστικών Θέματα - Απαντήσεις

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο Περιγραφικά Εξώφυλλο 1 Γυμνάσιο Ερωτήσεις Εξώφυλλο 1 Γυμνάσιο Συσχετίσεις Εξώφυλλο 1 θέματα
Περιγραφικά Στοιχεία Απαντήσεων Περιγραφικά Στοιχεία ανά Ερώτηση Συσχέτιση Απαντήσεων - Χαρακτηριστικών Θέματα - Απαντήσεις

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top