Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2022-2023

Το κάθε απαντητικό φύλλο αποτελείται από δύο σελίδες. Αυτές θα πρέπει να τυπωθούν στο ίδιο φύλλο χαρτιού με εκτύπωση διπλής όψης.

Αν ο εκτυπωτής που έχετε στη διάθεσή σας έχει δυνατότητα εκτύπωσης σελίδας μεγέθους Α3 διπλής όψης, τότε χρησιμοποιώντας το αρχείο 1, τυπώνετε όσα φύλλα χρειάζεστε (ένα για κάθε μαθητή).

Διαφορετικά χρησιμοποιώντας το αρχείο 2, τυπώνετε τα απαραίτητα φύλλα σε σελίδες μεγέθους Α4, πάντα σε διπλή όψη. 

Και στις δύο περιπτώσεις ρυθμίζετε τον εκτυπωτή να τυπώσει τις σελίδες σε φυσικό μέγεθος (actual size) και όχι σε σμίκρυνση (fit to page).

Στην εκτύπωση μεγέθους Α3, θα εμφανιστούν σημάδια κοπής περιμετρικά του απαντητικού φύλλου. Αγνοήστε τα (η χρησιμότητά τους είναι λειτουργική για την ανάγνωση του απαντητικού και δεν πρέπει να σας απασχολήσουν).

 

Αρχείο 1: Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2022-2023 για εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού Α3

Αρχείο 2: Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2022-2023 για εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού Α4

 


 

 

Εφαρμογές Σχολείων - Διεθύνσεων

Είσοδος Σχολείων

(Η είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τη Σχολική Μονάδα σας)

 

Είσοδος Διευθύνσεων

(Η είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τη Διεύθυνσή σας)

 

Είσοδος εξουσιοδοτημένων ατόμων ΠΔΕ-ΔΔΕ

(Η είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται με προσωπικούς κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τους χρήστες που έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις ως υπεύθυνοι Παρακολούθησης των Διαγνωστικών Εξετάσεων)


 

espa1420 logo

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top