Σας καλωσορίζουμε στο νέο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site

μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

dyep logo blue books small blue wheelchair blue freinet logo blue