Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ
Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.

Επικοινωνία

Συνδεθείτε στο Μητρώο για έλεγχο συμμετοχής σε Επιμορφώσεις του ΙΕΠ


Ανοιχτές Προσκλήσεις

ΠρόσκλησηΈως Οδηγίες / Αναλυτική περιγραφή θέσεων & προσόντων
ΝΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ MIS 5035542/503554326/10/2021 13:00:00
ΝΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ των ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών/ριών της Πράξης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.– Υλοποίηση της επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 502254904/11/2021 15:00:00
Πρόσκληση για υποβολή αίτησης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εμπλεκόμενων στελεχών εκπαίδευσης για την υποστήριξη της πράξης "Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.–Υλοποίηση Επιμόρφωσης" με κωδικό (MIS) 502254919/11/2021 15:00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, για την ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης helpdesk στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 509356325/10/2021 13:00:00

Ανοιχτές Ενστάσεις


Ανακοινώσεις

ΗμερομηνίαΠεριγραφή
01/09/2021

Χρονοδιάγραμμα Πορείας του Προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

31/03/2021

Ενεργοποίηση πιστοποίησης μέσω ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/04/2021 ο τρόπος εισόδου, εγγραφής και ανάκτησης στοιχείων εισόδου στην πλατφόρμα e-iep αλλάζει καθώς ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης μέσω της ΓΓΠΣ.
Για να κάνετε είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιείτε ως username το email που έχετε στο Μητρώο και κωδικό αυτόν που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα.
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες εισόδου εδώ.

18/05/2020 Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η επιλογή για υποβολή ενστάσεων.
Η υποβολή ένστασης βρίσκεται στο μενού "Ιστορικό/Ενστάσεις"
18/10/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα απογραφικά δελτία ωφελούμενων/συμμετεχόντων σε δράσεις του ΙΕΠ

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των ωφελούμενων/συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», η οποία περιλαμβανόταν στο Απογραφικά Δελτία Εισόδου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΙΕΠ, δεν θα τύχει καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

30/11/2016 Η εφαρμογή των βεβαιώσεων ενσωματώθηκε στο Μητρώο. Μπορείτε να τυπώσετε τις βεβαιώσεις σας από το αντίστοιχο μενου. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο μητρώο αλλά είχατε εγγραφεί στην εφαρμογή των βεβαιώσεων μπορείτε να συνδεθείτε με αυτά τα στοιχεία.