Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ
Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.

Επικοινωνία

Ανοιχτές Προσκλήσεις

ΠρόσκλησηΈως Οδηγίες / Αναλυτική περιγραφή θέσεων & προσόντων
ΝΕΟ Ανακοίνωση -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)23/06/2021 13:00:00
ΝΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 503554325/06/2021 15:00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 507065423/06/2021 15:00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 509206423/06/2021 15:00:00
Εκ νέου ενεργοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, στο πλαίσιο της Πράξης "Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας" με κωδικό ΟΠΣ 502722030/06/2021 14:00:00
Συμμετοχή στην Επιμόρφωση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων30/06/2021 13:00:00

Ανοιχτές Ενστάσεις

Δεν υπάρχουν ανοιχτές ενστάσεις

Ανακοινώσεις

ΗμερομηνίαΠεριγραφή
31/03/2021

Ενεργοποίηση πιστοποίησης μέσω ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/04/2021 ο τρόπος εισόδου, εγγραφής και ανάκτησης στοιχείων εισόδου στην πλατφόρμα e-iep αλλάζει καθώς ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης μέσω της ΓΓΠΣ.
Για να κάνετε είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιείτε ως username το email που έχετε στο Μητρώο και κωδικό αυτόν που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα.
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες εισόδου εδώ.

18/05/2020 Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η επιλογή για υποβολή ενστάσεων.
Η υποβολή ένστασης βρίσκεται στο μενού "Ιστορικό/Ενστάσεις"
18/10/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα απογραφικά δελτία ωφελούμενων/συμμετεχόντων σε δράσεις του ΙΕΠ

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των ωφελούμενων/συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», η οποία περιλαμβανόταν στο Απογραφικά Δελτία Εισόδου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΙΕΠ, δεν θα τύχει καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

30/11/2016 Η εφαρμογή των βεβαιώσεων ενσωματώθηκε στο Μητρώο. Μπορείτε να τυπώσετε τις βεβαιώσεις σας από το αντίστοιχο μενου. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο μητρώο αλλά είχατε εγγραφεί στην εφαρμογή των βεβαιώσεων μπορείτε να συνδεθείτε με αυτά τα στοιχεία.