Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ
Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.

Επικοινωνία

Ανοιχτές Προσκλήσεις


Ανακοινώσεις

ΗμερομηνίαΠεριγραφή
17/09/2019 ΝΕΟ

Ανακοίνωση για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλία (Δ.Δ.)»-5032906

12/09/2019 ΝΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στον κεντρικό εξυπηρετητή του ΙΕΠ που σχετίζεται με την εγγραφή χρηστών και εισαγωγή στοιχείων στο μητρώο e-iep. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι χρήστες του μητρώου e-iep οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για τις προσκλήσεις:

A.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ"

B.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)» με MIS: 5032906

όπως ελέγξουν τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει και τα αρχεία που έχουν ανεβάσει στο σχετικό Portfolio.

Όσοι έχουν ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και έχουν ελέγξει τις αιτήσεις τους δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος εμφανίζονται κατά την είσοδο σας στο μητρώο.

Ζητούμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.

23/08/2019

Ανακοίνωση για Γ πρόσκληση Μαθητείας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από τη Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 15:00 ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία (Οδηγίες ). Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

04/04/2019

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2/4/2019

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.

Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.

18/01/2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση απογραφικών, για τη Β' Φάση Επιμόρφωσης, των Ξένων Γλωσσών Οδηγίες Οδηγίες σε Video
18/01/2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση απογραφικών, για τον Γ' και Δ' κύκλο, της Περιγραφικής Αξιολόγησης Οδηγίες Οδηγίες σε Video
18/10/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα απογραφικά δελτία ωφελούμενων/συμμετεχόντων σε δράσεις του ΙΕΠ

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των ωφελούμενων/συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», η οποία περιλαμβανόταν στο Απογραφικά Δελτία Εισόδου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΙΕΠ, δεν θα τύχει καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

30/11/2016 Η εφαρμογή των βεβαιώσεων ενσωματώθηκε στο Μητρώο. Μπορείτε να τυπώσετε τις βεβαιώσεις σας από το αντίστοιχο μενου. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο μητρώο αλλά είχατε εγγραφεί στην εφαρμογή των βεβαιώσεων μπορείτε να συνδεθείτε με αυτά τα στοιχεία.