Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ
Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.

Επικοινωνία


Ανοιχτές Προσκλήσεις


Ανοιχτές Ενστάσεις


Ανακοινώσεις

ΗμερομηνίαΠεριγραφή
30/06/2021

Ανακοίνωση για την Επιμόρφωση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

31/03/2021

Ενεργοποίηση πιστοποίησης μέσω ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/04/2021 ο τρόπος εισόδου, εγγραφής και ανάκτησης στοιχείων εισόδου στην πλατφόρμα e-iep αλλάζει καθώς ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης μέσω της ΓΓΠΣ.
Για να κάνετε είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιείτε ως username το email που έχετε στο Μητρώο και κωδικό αυτόν που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα.
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες εισόδου εδώ.

18/05/2020 Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η επιλογή για υποβολή ενστάσεων.
Η υποβολή ένστασης βρίσκεται στο μενού "Ιστορικό/Ενστάσεις"
18/10/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα απογραφικά δελτία ωφελούμενων/συμμετεχόντων σε δράσεις του ΙΕΠ

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των ωφελούμενων/συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», η οποία περιλαμβανόταν στο Απογραφικά Δελτία Εισόδου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΙΕΠ, δεν θα τύχει καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

30/11/2016 Η εφαρμογή των βεβαιώσεων ενσωματώθηκε στο Μητρώο. Μπορείτε να τυπώσετε τις βεβαιώσεις σας από το αντίστοιχο μενου. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο μητρώο αλλά είχατε εγγραφεί στην εφαρμογή των βεβαιώσεων μπορείτε να συνδεθείτε με αυτά τα στοιχεία.