ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΛ

Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ

Γενικής Παιδείας

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 

 Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  • Σημειώσεις - σχολικό βιβλίο για το μάθημα: Εφαρμογές Γεωπληροφορικης στα Τεχνικά Έργα - Γ' τάξη ΕΠΑΛ
  • Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα: Εφαρμογές Γεωπληροφορικης στα Τεχνικά Έργα - Γ' τάξη ΕΠΑΛ
  • Ψηφιακή χαρτογραφία - Β' τάξη ΕΠΑΛ (2ο μέρος του μαθήματος "τοπογραφικό σχέδιο και ψηφιακή χαρτογραφία" )

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Τομέας Μηχανολογίας

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Τομέας Πληροφορικής

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών - Διδακτέα Ύλη - Υποστηρικτικό Υλικό

                    B' τάξη ΕΠΑΛ

                   Γ' τάξη ΕΠΑΛ

 

 Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

 

Επικοινωνία

Top