ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

@Goethe-Institut Athen/Colourbox

@Goethe-Institut Athen/Colourbox

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου Goethe το  γερμανικό ινστιτούτο απέστειλε στο ΙΕΠ μία σειρά ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας.

Τα συγκεκριμένα σενάρια εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) σύμφωνα πάντα με τους προσδοκώμενους στόχους, τα αποτελέσματα καθώς και την οργάνωση της γλωσσικής ύλης κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, και στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου. Το διδακτικό υλικό αποτελείται από 14 ψηφιακά σενάρια, τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες στο επίπεδο Α:

 • επαγγέλματα (επίπεδο Α1 +)
 • τέχνη (Α1)
 • ελεύθερος χρόνος (Α1 + /A2)
 • καιρός ( Α1 + /A2)
 • δραστηριότητες στο σπίτι (Α1 +)
 • ζώα (Α1 /A2)
 • ταξίδια και μετακινήσεις (Α1 +)
 • η γλώσσα (A2 )
 • ο εαυτός μου και οι άλλοι (Α1 )
 • αθλήματα (Α1 /A2)
 • το σχολείο (A1)
 • γιορτές (Α1 )
 • μουσική (A2)

   Κατεβάστε το Διδακτικό Υλικό   

Επικοινωνία

Top