ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ενημερωτικές Ημερίδες για Σχολικούς Συμβούλους Προσκλήσεις-Πρόγραμμα-Υλικό

1. Αφίσα

2. Παρουσιάσεις Ημερίδας Φυσικών Επιστημών

3. Παρουσιάσεις της Ημερίδας για την Πληροφορική Γυμνασίου, Λυκείου (Αθήνα 19/9/2016)

4. Υλικό και Παρουσιάσεις από την ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων    

5. Υλικό και Παρουσιάσεις από την ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Α'/θμιας (Αθήνα 20-9-2016)

6. Πρόγραμμα Φιλολόγων Θεσσαλονίκης (20/9/2016)

7. Πρόσκληση σε Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής-ΠΕ19, Οικονομολόγων-ΠΕ09, Κοινωνιολόγων-ΠΕ10, Νομικών & Πολιτικών Επιστημών-ΠΕ13, Οικιακής Οικονομίας-ΠΕ15 (Θεσσαλονίκη, 23/9/2016)

8. Πρόγραμμα για τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής-ΠΕ19, Οικονομολόγων-ΠΕ09, Κοινωνιολόγων-ΠΕ10, Νομικών & Πολιτικών Επιστημών-ΠΕ13, Οικιακής Οικονομίας-ΠΕ15 (Θεσσαλονίκη, 23/9/2016)

9. Πρόσκληση Ημερίδας για Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ70 (Αθήνα, 20/9/2016 - Θεσσαλονίκη, 22/09/2016)

10. Πρόγραμμα Ημερίδας για Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ70 (Αθήνα, 20/9/2016 - Θεσσαλονίκη, 22/09/2016)

11. Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Μαθηματικών-ΠΕ03, Φυσικών Επιστημών-ΠΕ04 σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας (Αθήνα, 21/9/2016 – Θεσσαλονίκη 23/9/2016)

12. Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας για τους Σχολικούς Συμβούλους Μαθηματικών-ΠΕ03 και Φυσικών Επιστημών-ΠΕ04 σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των αντίστοιχων κλάδων (Αθήνα, 21/09/2016)

13. Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας για τους Σχολικούς Συμβούλους Μαθηματικών-ΠΕ03, Φυσικών Επιστημών-ΠΕ04, Οικονομολόγων-ΠΕ09, Κοινωνιολόγων-ΠΕ10, Νομικών & Πολιτικών Επιστημών-ΠΕ13 και Πληροφορικής-ΠΕ19, σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των αντίστοιχων κλάδων (Θεσσαλονίκη, 23/09/2016)

14. Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας για τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου (Θεσσαλονίκη, 22-09-2016)

15. Υλικό και παρουσιάσεις από την ημερίδα των Μαθηματικών (Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου), Αθήνα 21/09/2016

16. Παρουσίαση από την ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Οικιακής Οικονομίας, Αθήνα 19/09/2016

17. Υλικό και Παρουσιάσεις από τις ημερίδες για τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 09, ΠΕ 10, ΠΕ 13

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top