Υλικό - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υλικό και παρουσιάσεις από την ημερίδα των Μαθηματικών (Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου)
Υλικό και Παρουσιάσεις από την ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων
Υλικό και παρουσιάσεις από την ημερίδα για τους Σχολικούς Συμβούλους Α'/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνα 20/09/2016
Σειρά ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ - Υποστήριξη Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α' τάξη ΕΠΑΛ
Προτάσεις Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
Προτάσεις Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία
Προσχολική αγωγή - Νομοθεσία
Πολιτική παιδεία- B' τάξη ΓΕΛ
Πολιτική παιδεία - A' τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Παρουσιάσεις της ημερίδας για την Πληροφορική Γυμνασίου, Λυκείου (Αθήνα 19-09-2016)
Παρουσιάσεις ενημερωτικής συνάντησης ΙΕΠ για τους σχολικούς συμβούλους ΠΕ02, ΥΠΠΕΘ, 5-10-2016 (2)
Παρουσιάσεις ενημερωτικής συνάντησης ΙΕΠ για τους σχολικούς συμβούλους ΠΕ02, ΥΠΠΕΘ, 5-10-2016
Οδηγός εκπαιδευτικού κλασσικής κιθάρας
Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ - Υποστηρικτικό υλικό - Πρώτη διδακτική πρόταση
Νέα Ελληνικά Α΄ τάξη ΕΠΑΛ - Κριτήριο τρίωρης ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης
Μελέτη εισαγωγής ΣΕΠ
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Εξορθολογισμός της ύλης: Παρουσιάσεις ημερίδας Φυσικών Επιστημών
Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top