Ανθρώπινα δικαιώματα

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε88.  «Καραβάνια χωρίς σύνορα: Αναζητώντας την πατρίδα της καρδιάς μου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε89.  «"Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική" Ένα πρόγραμμα για την οικογενειακή πολυμορφία»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε90.  «Κι αν ήμουν εγώ;»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε91.  «Τα δικαιώματα των παιδιών»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Β΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε92.  «Διαδίκτυο… ασφαλώς!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε93.  «Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου: Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε94.  «Έχω και εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε95.  «Η Χάρτα των Δικαιωμάτων της Τάξης μου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

Ε96.  «Όλοι ίσοι - όλοι διαφορετικοί - πολίτες του κόσμου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

B. Προγράμματα Φορέων

111. «Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου»

Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες : Ε´- ΣΤ´ Δημοτικού, Α´- Β΄ - Γ´ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

225. «Μετανάστευση» (Forced Silence)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

332.  «Είσαι Δίκαιος;»

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

237.  «Ποίηση και Θέατρο»

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
 

102. «Ξενοδοχείο Διαχρονικότητας»

Action Aid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

194. «Κοινωνικά Δικαιώματα: Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση»

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα
 

189.  «Σύμπραξις»

EUDEC

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα
 

88. «Κόντρα στο ρεύμα»

ActionAid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα
 

52. «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείο, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

28.  «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΑΜΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

266.  «Τα δικαιώματα μου - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ»

ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

300.  «Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά»

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

326.  «Κλείστε τις ομπρέλες, βρέχει δικαιώματα»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:  Γ’, Δ’ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

384.  ««ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

500. «ΒΡΕΣΤΑ και ΠΑΡΤΑ! Κάνε δικά σου τα δικαιώματα»

ΠΡΩΤΑ.12 (Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

538β. «Οι Ζορμπς»

Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

564. «Εγώ κι Εσύ Μαζι: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιωματα»

Διεθνής Αμνηστία- Ελληνικό Τμήμα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Επικοινωνία

Top