Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε97.  «Φροντίζω και ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε98.  «Εγώ και η κοινωνία»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε99.  «"e-Γιαγιάδες & e-Παππούδες εν δράσει". Ιστορίες ψηφιακής καθημερινότητας»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε100.  «Μεγαλώνοντας με αξίες…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' , Δ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

 
 

Ε101.  «Μέσα από τα μάτια του άλλου…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε102.  «Η κυρία Ελευθεροφροσύνη»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄- Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε103.  «Θαλάσσια ρύπανση… με αφορά; »

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄- Β΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε104.  «Συμμετέχοντας στις μαθητικές εκλογές…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

B. Προγράμματα Φορέων

29.  «Νοιάζομαι και Δρω»

Ίδρυμα Λαμπράκη και  Σωματείο Δεσμός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

355.  «Γίνομαι εθελοντής - Υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου»

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο «YouSmile» του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

65.  Σύστημα ‘’Μέντορας/Φιλαράκι’’

ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

30.  «Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της σχολικής Βίας»

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ´ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

255.  «Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας»

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ´ Δημοτικού και Α´- Γ´ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

«Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής»

HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

30.  «Η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε' και ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

249.  «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ»

ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε΄ Δημοτικού & ΣΤ΄ Δημοτικού, Α', Β', Γ' Γυμνασίου
και Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

243.  «Ενεργοί Πολίτες εν δράσει!»

QualityNet Foundation | Η εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

286.  Ρητορική και Επικοινωνία - Πρόγραμμα «Τεισίας»

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ' Δημοτικού και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

260.  «Εισαγωγή στον εθελοντισμό και το εθελοντικό έργο»

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού, Α΄- Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

37.  «Νοιάζομαι και Δρω»

Ίδρυμα Λαμπράκη και  Σωματείο Δεσμός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

350.  «Αιμοσφαίρια: Ταξίδι στην πηγή της ζωής»

Σύνδεσμος Προώθησης ΕθελοντικήςΑιμοδοσίας για την Μεσογειακή Αναιμία ΠΗΓΗΖΩΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και Α' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

413.  «Green Spaces – Οι νέοι σε δράση»

WWF Ελλάς και Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

510.  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - Ενδιαφέρομαι, γνωρίζω, συμμετέχω, δρω:»

Ίδρυμα Λαμπράκη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

524.  «Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση»

Hellenic Training Hub

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

534.  «Διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

543.  «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΙΝΕ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)»

KANE MIA EYXH ΕΛΛΑΔΟΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Επικοινωνία

Top