Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
  2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη
  3. Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Λέξεις κλειδιά: υγιεινή ζωή, άσκηση και διατροφή, πρόληψη και προστασία από εξαρτήσεις, αυτομέριμνα και ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο δρόμο, οδική ασφάλεια, ασφάλεια στα σπορ, στο σπίτι, στην πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου, πρώτες βοήθειες, διασώστες, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας.

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top