Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε160. «Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής οικονομίας»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού, Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε161. «Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι; »

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε162. «Μηχανικός Μανιταριού και Ηλεκτρολόγος Παγωτού»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε163. «Στη τσέπη… χαρτζιλίκι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄, Γ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε164. «Καταναλώνω…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε165. «Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού, Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε166. «Η ύφανση της προσωπικής ταυτότητας, η επιλογή του επαγγέλματός μου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε167. «Ελλάδα μου, η χώρα μου!!!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε168. «"Χτίζοντας" το σχολείο που ονειρεύομαι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε169. «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε170. «Ένα βιβλίο γεννιέται»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε171. «Δημιουργία Ψηφιακής Αφήγησης (Podcast, Ηχοϊστορία, Εικονογραφημένη ηχοϊστορία)»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε172. «Δημιουργία Διαφήμισης (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής & αφίσας)»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε173. «"Αναμενο"ντας τη βοήθεια των Ειδικών»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε174. «Αυτός ο δρόμος σε πάει εκεί που θες να φτάσεις!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε175. «Φτιάχνουμε μια ταινία stop motion animation - Τα επαγγέλματα πίσω από την κάμερα»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε176. «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε177. «Επιλέγω επάγγελμα που μου ταιριάζει»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε178. «Δεξιότητες Ζωής και Κοινωνικοί Επιχειρηματίες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε179. «Ο κόσμος της εργασίας και των επαγγελμάτων»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε180. «Διερευνώ τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

B. Προγράμματα Φορέων

245. Φαντάζεσαι τις Δυνατότητες; (1ο ΚΕΣΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ)

ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα 

193. The Tipping Point (The Tipping Point Αστική Μη Κερδοσκοπική)

The Tipping Point - Αστική Μη Κερδοσκοπική

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

287. Το Μοντέλο της Κρεμαστής Γέφυρας - Τρεις Ασκήσεις Σταδιοδρομίας (1ο ΚΕΣΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ)

1ο ΚΕΣΥ Α΄Αθήνας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' -  Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωρίζω τα επαγγέλματα
 

75. Αλφαβητάρι Οικονομικών (ActionAid Ελλάς)

ActionAid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα
 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

171. Έχω ένα Έργο να Φέρω εις Πέρας (Ελληνικό Παράρτημα του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (PMI Greece Chapter)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:  Α'  -  Γ'  Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

303. «Ιερή Τέχνη της Υφαντικής» (Πανεπιστήμιο των Ορέων)

Πανεπιστήμιο των Ορέων
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

329. Company Junior (Junior Achievement Greece)

Junior Achievement Greece (JA Greece)
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ'  Δημοτικού και Α' -  Γ'  Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα


 

409. Επιχειρηματικότητα. Γνωριμία με τα Επαγγέλματα! (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

445. Το Ταξίδι του Ήρωα (ΚΟΙΝΣΕΠ "ΣΥΝΗΧΗΣΗ" Εργαστήρι Ψυχολογίας)

ΚΟΙΝΣΕΠ "ΣΥΝΗΧΗΣΗ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός (QualityNet Foundation)

QualityNet Foundation
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

450. Πως θα Παρασκευάσουμε το Δικό μας Σαπούνι; (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

559. Φιλοξενία μου (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

583. Δεξιότητες Ζωής - Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες (British Council)

British Council
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

581. Δεξιότητες Ζωής - Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες (British Council)

British Council
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

537. Ανακαλύπτοντας και Αναδεικνύοντας τα Χαρακτηριστικά του Νέου Επιχειρηματία (Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας Α.Μ.Κ.Ε. [Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece])

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

525. Πιλοτικό Πρόγραμμα Role Models (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Εθνική Μονάδα Erasmus+)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ/ΕΜ Erasmus+
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

109i. Επιχειρώντας… τοπικά

Out of Eden Learn-inspired (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά - Ερευνητική Ομάδα CoSyLlab)
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top