Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε97.  «Φροντίζω και ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε98.  «Εγώ και η κοινωνία»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε99.  «"e-Γιαγιάδες & e-Παππούδες εν δράσει". Ιστορίες ψηφιακής καθημερινότητας»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε100.  «Μεγαλώνοντας με αξίες…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' , Δ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

 
 

Ε101.  «Μέσα από τα μάτια του άλλου…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε102.  «Η κυρία Ελευθεροφροσύνη»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄- Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε103.  «Θαλάσσια ρύπανση… με αφορά; »

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄- Β΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Ε104.  «Συμμετέχοντας στις μαθητικές εκλογές…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

B. Προγράμματα Φορέων

355.  Γίνομαι Εθελοντής - Υπερασπίζομαι τα Δικαιώματά μου (Το Χαμόγελο του Παιδιού)

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

65.  Σύστημα ‘’Μέντορας/Φιλαράκι’’» (Κ.Μ.Ο.Π. - Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)

ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

255.  Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη [Κ.Ε.Δ.Ε.])

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ´ Δημοτικού και Α´- Γ´ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος [Helmepa])

HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

249.  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε΄ Δημοτικού & ΣΤ΄ Δημοτικού, Α', Β', Γ' Γυμνασίου
και Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

243.  Ενεργοί Πολίτες εν Δράσει! (QualityNet Foundation)

QualityNet Foundation | Η εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

286.  Ρητορική και Επικοινωνία - Πρόγραμμα "Τεισίας" (Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση)

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ' Δημοτικού και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

260α.  Εισαγωγή στον Εθελοντισμό και το Εθελοντικό Έργο (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού, Α΄- Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

37.  Νοιάζομαι και Δρω (Ίδρυμα Λαμπράκη & Σωματείο Δεσμός)

Ίδρυμα Λαμπράκη και  Σωματείο Δεσμός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

350.  Ατμόσφαιρα: Ταξίδι στην Πηγή της Ζωής (Σύνδεσμος Προώθησης Εθελοντικής Αιμοδοσίας για την Μεσογειακή Αναιμία ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ)

Σύνδεσμος Προώθησης ΕθελοντικήςΑιμοδοσίας για την Μεσογειακή Αναιμία ΠΗΓΗΖΩΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και Α' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

413.  «Green Spaces - Οι Νέοι σε Δράση (WWF Ελλάς και Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού)»

WWF Ελλάς και Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

510.  Πρόγραμμα Ενεργώ ως Πολίτης - Ενδιαφέρομαι, Γνωρίζω, Συμμετέχω, Δρω: Διαμορφώνοντας την Ιδιότητα του Δημοκρατικού Πολίτη (Ίδρυμα Λαμπράκη)

Ίδρυμα Λαμπράκη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

524.  «Ενσυναίσθηση και Διαμεσολάβηση (Hellenic Training Hub)»

Hellenic Training Hub

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

534.  «Διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

543.  «Το Παιδί Σκέφτεται για το Παιδί. Γίνε ο Εθελοντής ήρωας του Make a Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος)»

KANE MIA EYXH ΕΛΛΑΔΟΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

109b.  «Συμβούλιο της Γειτονιάς για την Αειφορία»

Out of Eden Learn-inspired (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά - Ερευνητική Ομάδα CoSyLlab)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Στ΄ τάξη (μπορεί με αναπροσαρμογές να πραγματοποιηθεί και στην Ε΄ τάξη)

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

591.  Τα παιχνίδια των παιδιών: Χθες, Σήμερα, Αύριο.

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ KAI COSYLAB

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση
 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top