Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε105.  «"OutofEdenLearn". Παρατηρώ, αφηγούμαι και αλληλεπιδρώ»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε106.  «Το σχολείο της συμπερίληψης: Η αναπηρία ως αφορμή»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε107.  «Νηπίων Παιδεία: Το πρώτο βήμα στη δημοκρατία»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε108.  «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα στο Νηπιαγωγείο»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε109.  «Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε110.  «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄- Δ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε112.  «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε113.  «"OutofEdenLearn". Παίρνοντας χρόνο για παρατήρηση και διαπολιτισμική επικοινωνία»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε115.  «Καταστάσεις Προβληματισμού»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε117.  «Γνωριμία με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε118.  «Κοινωνική Ευθύνη - Γινόμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι. Μαζί μπορούμε»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε119.  «Ο σχολικός εκφοβισμός χτυπά την πόρτα του σχολείου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε120.  «Το ροζ και το γαλάζιο»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄-ΣΤ΄Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε121.  «Στη δικιά μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε122.  «Αφηγούμαι, άρα υπάρχω»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε123.  «Νοιάζομαι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού..

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε124.  «Σας προσΚΑΛΩ στην Κ.ΑΛ.Ο. της Τάξης μου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε126.  «Έμφυλες Διακρίσεις και βία στα Μ.Μ.Ε. και στην Τέχνη»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε127.  «Όλοι χωράμε και είναι cool!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄,Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε128.  «Πολλοί πολιτισμοί, ένα ψηφιδωτό - Πολίτες της Γης»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε129.  «Συνδεδεμένοι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄,Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε130.  «Φύλο και επάγγελμα: Μια σχέση εξάρτησης και αδιόρατων στερεοτύπων»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε131.  «Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη στους μετανάστες και στους πρόσφυγες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

Ε.  «Η μάχη των φύλων. Μια μάχη χωρίς νικητή

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

B. Προγράμματα Φορέων

305.  Η Ιστορία του Μιχάλη: Μια Ιστορία για την Επιθετικότητα που Διαβάζεται με Πολλούς Τρόπους (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Γ' - ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

260β. «Μετανάστευση» (Forced Silence)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Διάρκεια στο τετράμηνο: έως 7 εργαστήρια (έως 15 διδακτικές ώρες)


 

233.  Σχολική Ημέρα Διαλόγου (Πρωτοβουλία για το Άρθρο 19 [Πρώτα.12] 

ΠΡΩΤΑ.12

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

29.  «Ανθρώπινα δικαιώματα και αποδοχή της διαφορετικότητας»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Α' - ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

228.  Ζουμ στην Τάξη μας (Πρωτοβουλία για το Άρθρο 19 [Πρώτα.12])

ΠΡΩΤΑ.12

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

188.  Αισθάνομαι Ασφαλής στο Πολύχρωμο Σχολείο μου (Αγωγή Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας)

ΔΔΕ Α' Αθήνας Γραφείο Αγωγής Υγείας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

142.  «Πρόγραμμα ανάπτυξης του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας»

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Προσχολικής ηλικίας και Α΄ Δημοτικού σχολείου.

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

28.  Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης)»

Π.Ε.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
 

261.  Σέβομαι το Διαφορετικό! - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΕΚΠΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Δ, Ε΄, Στ΄Δημοτικού και Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

311. Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών: Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης στα Σχολεία (Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών [ΚΕ.Θ.Ι.Σ.])

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

343.  Ταινίες - Μια Γλώσσα χωρίς Σύνορα: Εκπαιδευτικοί Οδηγοί Μελέτης Παιδικών Ταινιών (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας [Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.])

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΚΟΜΕ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

361.  Μορφές της Σύγχρονης Οικογένειας (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)

Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

362.  Ο Ρατσισμός στη Μηχανή του Χρόνου (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)

Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

363.  Σεξισμός και Ισότητα των Φύλων (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)

Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

364.  Η Μόνη "Ασθένεια" είναι ο Ρατσισμός (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)

Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

370.  Εκστρατεία Ενημέρωσης (Δράση για τα Αδέσποτα - Σκύλοι Θεραπείας Ελλάδας)

(Δράση για τα Αδέσποτα-Σκύλοι Θεραπείας Ελλάδας)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

432.  Ο Δρόμος της Γραφής - Η Πορεία των Διαφορετικών Λαών προς Ένα Κοινό Ζητούμενο - Από τις Βραχογραφίες στο Ελληνικό Φωνητικό Αλφάβητο (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

433.  Η Εκπαίδευση στον Αρχαίο Κόσμο - Αθήνα, Σπάρτη, Περσική Αυτοκρατορία - Ομοιότητες και Διαφορές (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

448.  Έλα στη Θέση μου (Ίδρυμα Λαμπράκη)

ΙΔΡΥΜΑ λΑΜΠΡΑΚΗ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

449.  The Walk - Το Ταξίδι της Μικρής Αμάλ (Ίδρυμα Λασκαρίδη / Polyplanity Productions)

Ίδρυμα Λασκαρίδη/ PolyplanityProductions

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

78.  «Κατάδυση στην Συμπερίληψη (DIVE-IN)»

MEdIES, στο πλαίσιο του προγράμματος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

66.  Αναγνωρίζοντας τα Έμφυλα Στερεότυπα μέσα από τη Μουσική (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού [Κ.Μ.Ο.Π.])

(Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού) ΚΜΟΠ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

506_586.  Inclusive Schools (British Council)

British Council

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  Ε', ΣΤ' Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

541.  «Υπέροχα Διαφορετικοί (Ίδρυμα Λασκαρίδη)»

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

584.Μαθητές Χωρίς Σύνορα (British Council)

British Council

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

582.  «Δεξιότητες Ζωής - Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες (British Council)»

British Council

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

565.  Pro-Difference: Χρήση της Ανάλυσης Συμπεριφοράς για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Ρατσισμού στα Δημοτικά Σχολεία (Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών & ActionAid Ελλάς)

Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών & ActionAid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ', Ε', ΣΤ Δημοτικού

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top