Reflecting for Change (R4C)

Το πρόγραμμα ReflectingforChange (R4C) έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της  χρήσης «εργαλείων του αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας (School Innovation Academy) και έναν οδικό χάρτη σε μιαν απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της βιώσιμης (αειφόρου) καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων (όπως τίθενται από την στρατηγική Ευρώπη 2020).

Τριακόσια (300) σχολεία θα διατυπώσουν έναν οδικό χάρτη και τη στρατηγική τους για την καινοτομία, αξιοποιώντας παράλληλα με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ERASMUS+ και τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής (εθνικές και διεθνείς), ώστε να μετατραπούν σε καινοτόμα οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα συνασπίζει εταίρους οι οποίοι δύνανται να έχουν συστημικό αντίκτυπο με τις δράσεις τους και να υλοποιήσουν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα Reflecting for Change (R4C) η καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity)  και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την “ανοικτότητα” (βλ. Έργο OSOS) η οποία καθίσταται έκδηλη στη σχέση του με τους εξωτερικούς εταίρους, στη δέσμευση των γονέων, στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας ως συνόλου, στην ικανότητα του σχολείου να συνδυάσει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με μία μελέτη των τοπικών προκλήσεων, στην προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας (RRI).

Διάρκεια: 01/11/2019-31/10/2021

Υπεύθυνη Έργου: Γεωργία Φέρμελη


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

18 Οκτωβρίου 2021

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: Real change takes place in deep crisis», 22 - 24 Οκτωβρίου 2021

Το συνέδριο «Open and Distance Education: Real change takes place in deep crisis», συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (στο πλαίσιο τoυ ευρωπαϊκoύ έργoυ «Reflecting 4 Change-R4C») την Ελληνογερμανική Αγωγή και το δίκτυο European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Το συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας, πρακτικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε σχολεία στην Ευρώπη στο πλαίσιο του έργου R4C καθώς και εργαστήρια σχετικά με την «ανοιχτότητα» των σχολείων, τη διαθεματικότητα στις φυσικές επιστήμες, την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία κ.ά.

Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» και θα οργανωθεί εξ αποστάσεως βραδιά παρατηρησιακής αστρονομίας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

1 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Σχολείων σε Διαγωνισμό με Θέμα: «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟN ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» στο πλαίσιο του Έργου ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

 

Πατήστε εδώ για τη σχετική Πρόσκληση.


 

8 Ιανουαρίου 2021

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

Για τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Έργο πατήστε εδώ


 

22 Δεκεμβρίου 2020

Παράταση προθεσμίας για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

Παράταση προθεσμίας της με αριθ. πρωτ.:13436/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑΖΟΞΛΔ-ΧΗΒ) Πρόσκλησης εκδήλωσης για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C) μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πρωινή.

Για την υποβολή της αίτησης εδώ


 

11 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change(R4C)»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C)» (Grant Agreement, number: 612879-R4C), καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου, το οποίο έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία.
Το Έργο πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 21/12/2020 και ώρα 11η πρωινή).

Για την υποβολή της αίτησης εδώ

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ]


 

27 Νοεμβρίου 2020

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C).


 

05 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and  Distance Education: New challenges and Perspectives», 6 - 8 Νοεμβρίου 2020

Το συνέδριο «Open and  Distance Education: New challenges and Perspectives», συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «Open Schools for Open Societies-OSOS» και «Reflecting 4 Change-R4C») την Ελληνογερμανική Αγωγή και το δίκτυο European Distance Learning Education (EDEN).
Το συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας, πρακτικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε σχολεία στην Ευρώπη στο πλαίσιο των έργων OSOS και R4C καθώς και εργαστήρια σχετικά με την «ανοιχτότητα» των σχολείων, τη διαθεματικότητα στις φυσικές επιστήμες, την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία κ.ά.
Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» και θα οργανωθεί εξ αποστάσεως βραδιά παρατηρησιακής αστρονομίας.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο.


erasmus plus logo

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top