Έναρξη της 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου της Γ Φάσης του προγράμματος "Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)" με κωδικό ΟΠΣ 5032906

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 2η Επιμορφωτική Περίοδος της Γ Φάσης του προγράμματος "Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)" με κωδικό ΟΠΣ 5032906 και έχει ανακοινωθεί πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως και τη Δευτέρα 20-03-2023 ώρα 13:00.

Διαδικασία

α) Είσοδος ή εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

β) Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία)

γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
δ) Η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της καρτέλας Ιστορικό Αιτήσεων/Ενστάσεων όπου αναγράφεται ο τίτλος της επιμόρφωσης με την ένδειξη οριστική.

ε) Θα γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που θα πιστοποιηθούν από το myschool

Προσοχή:

Όσοι/όσες έχετε παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιτυχώς (12-14 ώρες παρακολούθησης) αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης (κουίζ με τουλάχιστον 90% επιτυχία, απογραφικό εξόδου, ερωτηματολόγιο) δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέο αίτημα. Μετά τη λήξη της επιμορφωτικής περιόδου Γ2 θα σας δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσετε την ως άνω διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης.

Η επιμόρφωση υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε πέντε επιμορφωτικές συναντήσεις κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2023 και κατά τις απογευματινές ώρες 18.00-21.00 και έχει διάρκεια 14 ωρών

Σχετικό αρχείο

Πρόσκληση


[Σχετικό έργο]

Επικοινωνία

Top