Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού


 Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  • Σημειώσεις - σχολικό βιβλίο για το μάθημα: Εφαρμογές Γεωπληροφορικης στα Τεχνικά Έργα - Γ' τάξη ΕΠΑΛ
  • Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα: Εφαρμογές Γεωπληροφορικης στα Τεχνικά Έργα - Γ' τάξη ΕΠΑΛ
  • Ψηφιακή χαρτογραφία - Β' τάξη ΕΠΑΛ (2ο μέρος του μαθήματος "τοπογραφικό σχέδιο και ψηφιακή χαρτογραφία" )

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top