Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σε έναν (1) Ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση περιπτέρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σε έναν (1) Ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση περιπτέρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Περιγραφή του Φυσικού αντικειμένου του προς Ανάθεση Έργου
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόκειται να συμμετάσχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 10/09/2022 έως 18/9/2022.

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι:
Η διαμόρφωση Περιπτέρου του Ι.Ε.Π. που θα δημιουργηθεί εντός του ευρύτερου Περιπτέρου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ιnfodesk: 1.50x0.50x1.05, με αποθηκευτικό χώρο, 1 τεμ.
Προστατευτικό plexiglass, ύψους 0.70m.
Τοιχίο: 6.50x0.20x3.00, το οποίο φέρει σήμανση, οθόνη και φωτιστικά σώματα
Λογότυπα: Λογότυπο τοποθετημένο στο infodesk.
Σκαμπό: Λευκό σκαμπό, 1 τεμ.
Τραπέζι: Γυάλινο στρογγυλό τραπέζι, 1 τεμ.
Καρέκλες: Λευκές καρέκλες συνομιλιών, 3 τεμ.
Προσπεκτοθήκες: επιδαπέδιες προσπεκτοθήκες Α4 από διάφανο Plexiglass, 1 τεμ.
Ραφίερα, 1 τεμ.
Καλάθι αχρήστων, 1 τεμ.
Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: Οθόνη plasma 55” (με usb), 1 τεμ.
Laptop: 1 τεμ.

Παραδοτέα-Παραλαβή-Τρόπος Πληρωμής
Η διαμόρφωση του περιπτέρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 09/09/2022, προκειμένου στις 10/09/2022, να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων είκοσι ευρώ (13.020,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου «Διαμόρφωση περιπτέρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 19-09-2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: έως την Δευτέρα, 22/08/2022 και ώρα 15:00. Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 [Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top