Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Γνωμοδοτεί ή εισηγείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος του/της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας και προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα ιδρύματα, οι επιστημονικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, οι μεμονωμένοι πολίτες, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα, τα έγγραφα, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στο ΙΕΠ.
Αναφορικά με αιτήματα για υλοποίηση δράσεων ή/ και προγραμμάτων καθώς και αιτήματα για διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ - Organization for Economic Co-operation and Development, OECD

OECD

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι διεθνής οργανισμός για τη διαμόρφωση «καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή». Σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, τους πολιτικούς και τους πολίτες, ο ΟΟΣΑ εργάζεται για την καθιέρωση διεθνών κανόνων και για την εύρεση λύσεων βάσει αξιόπιστων στοιχείων για μια ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1948 ως ΟΕΟΣ (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας) για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από τις ΗΠΑ Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο είχε στόχο την ανοικοδόμηση μιας ηπείρου με βαθιές πληγές από τον πόλεμο. Ωθώντας τις επιμέρους κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους, άνοιξε τον δρόμο για μια νέα εποχή συνεργασίας η οποία επρόκειτο να αλλάξει τη μορφή της Ευρώπης.

Αρχικά το ενδιαφέρον του ΟΟΣΑ περιστρεφόταν γύρω από οικονομικά θέματα, όμως από τη δεκαετία του ’60 κι έπειτα το ενδιαφέρον του Οργανισμού επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως η Εκπαίδευση.

Ο ΟΟΣΑ, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς χάρη στην τεχνοδομή του και τον πολυδιάστατο του χαρακτήρα του, φέρνει κοντά τα κράτη-μέλη και τους εταίρους του για συνεργασία σχετικά με φλέγοντα παγκόσμια ζητήματα, παρέχοντας αναλύσεις, προτάσεις και διεθνή πρότυπα με στόχο μια ισχυρή, διαφανή και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από ένα δίκτυο διευθύνσεων, κέντρων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων, ο ΟΟΣΑ παράγει πάνω από 250 δημοσιεύσεις το χρόνο (βιβλία, εκθέσεις, έγγραφα εργασίας και στατιστικά στοιχεία).

Για το έργο του ΟΟΣΑ στον τομέα της εκπαίδευσης: http://www.oecd.org/education/

Για τις ετήσιες εκθέσεις του ΟΟΣΑ «Education at a Glance»: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487

Για το Πρόγραμμα PISA: http://www.oecd.org/pisa/

Για το Πρόγραμμα PIAAC (Διεθνής Αξιολόγηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων): http://www.oecd.org/skills/piaac

Για την έρευνα TALIS (The Teaching and Learning International Survey) η οποία αφορά στις εργασιακές συνθήκες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα στο σχολείο: http://www.oecd.org/education/talis/

Για εκθέσεις και στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ: http://gpseducation.oecd.org/

Για τις Εθνικές Εκθέσεις για την Ελλάδα (Country Reports): http://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=GRC

 

INES     Για το Πρόγραμμα INES (Indicators of Education Systems, 2014): https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf

 

 Teachers MatterΓια το Πρόγραμμα Teachers Matter (2005), που εστιάζει στην προετοιμασία, πρόσληψη, εργασία και σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών καθώς και στις σχετικές πολιτικές: http://www.oecd.org/education/school/48627229.pdf

Υλικό δημοσιότητας έργων ΕΣΠΑ

Δράσεις ΙΕΠ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

cache/resized/450e3225bc955daa78ff9af5380f2517.jpg
02 Απρίλιος 2024
  18ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. O διαγωνισμός διοργανώνεται απο την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το περιοδικό «ο μικρός Ευκλείδης». Ημερομηνία διαγωνισμού:  05
ΧΡΗΣΙΜΑ
 «Οι Τέχνες στη Γλωσσική εκπαίδευση» Διημερίδα  26-27 Ιουνίου 2019 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο
Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας Eισαγωγή στις αρχές της Eπιστήμης των H/Y
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
   Εναλλακτικά παρακολουθήστε την ημερίδα απο εδώ. Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top