ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

cache/resized/9bfdc6eca3706c25bfdb4f7c81612e8a.jpg
24 Απρίλιος 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παρούσα
cache/resized/426352158bc1a2de67090b89747fd99f.jpg
23 Απρίλιος 2019
   Σχετικά με το διήμερο Συνέδριο Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών που το ΙΕΠ διοργάνωσε στις 4-5 Απριλίου 2019 θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς που το παρακολούθησαν ότι: α) βεβαίωση δικαιούνται όσοι προσήλθαν και τις δύο
cache/resized/b01a9f1741c81cda05123656e4a87efa.jpg
23 Απρίλιος 2019
cache/resized/d9a7f013ff004e04c23e8f2f5e14107f.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
cache/resized/20a3df5d6bf307462b947638c564b8c3.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων,
cache/resized/7c1e29e39fcd4272b0faee819d6c6d8b.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ, ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.: 04/2019) [Σχετικός
cache/resized/bd5b55c77f7110b5e9bf892f7ae1a99a.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01.04.2019 και 2/08.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων,
cache/resized/b0e62601871f4659da94297a86538b0d.jpg
22 Απρίλιος 2019
Σχετικά με το άρθρο του κ.Στέφανου Τραχανά για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι: τα περί σχεδίων του Ι.Ε.Π. σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες ουδεμία σχέση έχουν με την
cache/resized/11815647820c23fa4642c4136060e1d6.jpg
19 Απρίλιος 2019
Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με θέμα: «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις». Η  Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
cache/resized/15bcf5bf59ab9bdbe780f64726ba611b.jpg
17 Απρίλιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 2500/20-03-2019 με ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους τη Μ. Τρίτη, 23-04-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα),
cache/resized/84fc0ea4f4c87f1326f9522b9d9e8d12.jpg
15 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1ο/10.04.2019  Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού. [Σχετικός Διαγωνισμός]
cache/resized/3bd752b62264139e343df894e0ceed4a.jpg
10 Απρίλιος 2019
Σχετικά με την έκδοση των πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία την μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (2-4 Νοεμβρίου 2018) σας ενημερώνουμε ότι: α) θα εκδοθούν σε
cache/resized/060181fae98aa6117643c68b8b6c1d9e.jpg
09 Απρίλιος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549.   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  που επιθυμούν να εγγραφούν στο
cache/resized/08bf6679612eedc6d50b86321171ec14.jpg
09 Απρίλιος 2019
(4-5 Απριλίου, Ινστιτούτο Goethe) Αθήνα, 09-04-2019   Σύγχρονα, επιστημονικά θεμελιωμένα προγράμματα σπουδών και αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, που σέβονται την προσωπικότητα και τις ανάγκες του παιδιού και του νέου ανθρώπου και συμβάλλουν στην
cache/resized/980929f72c61842259006c635b010448.jpg
08 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των 1/22.03.2019 και 2/29.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1307/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
cache/resized/15d91d895eb04b6d0bee006852fc5f16.jpg
05 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία
cache/resized/157bf24a862905f59f414d445cbbbc24.jpg
04 Απρίλιος 2019
cache/resized/3d4ec6bf87c49b94bb83d2fa19a7e35d.jpg
03 Απρίλιος 2019
Η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει την Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στον 4ο όροφο του Ι.Ε.Π. για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών) που αφορά στην υπ΄αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας /
cache/resized/2069a0c246e57478f80630c53950247b.jpg
03 Απρίλιος 2019
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016///679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι οι εκδηλώσεις του Ι.Ε.Π. ενδέχεται να βιντεοσκοπούνται ή/και κατά τη διάρκειά τους ενδέχεται να λαμβάνονται φωτογραφίες για το αρχείο του Ι.Ε.Π. και για την προβολή της
cache/resized/3111a7e4d7f7f5668b84bb488ecd7ab2.jpg
03 Απρίλιος 2019
Για την 2234/12-03-2019  (ΑΔΑ: 6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της
cache/resized/51deb8532444e42e93eadb90a8d3ad5e.jpg
02 Απρίλιος 2019
  Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό  –
cache/resized/d5c671bd03ee9590f126a392b9fa3b43.jpg
29 Μάρτιος 2019
Έγκριση του Πρακτικού 1/26-03-2019 της Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των εργασιών (και επιλογής των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση βράβευσης) του διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου H2020: «Open Schools for
cache/resized/63265a684b9cf005341dacdd96017a57.jpg
26 Μάρτιος 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ Ρέθυμνο, 06-04-2019 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο:      «ΦΥΛΟ και
cache/resized/aa18efb1aa7e3ea56ae1b19c0c73780a.jpg
22 Μάρτιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
cache/resized/3ef0407290947c7449e0ac0a624c0ba9.jpg
22 Μάρτιος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ι.Ε.Π.» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». [H απόφαση σε pdf] [Το ιστορικό της πρόσκλησης]
cache/resized/403f5211ec0ce8bebcf57fb057526e16.jpg
22 Μάρτιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 1307/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Παρασκευή, 29-03-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να
cache/resized/2b93ebbaabd6fe374643b59e1b0a5024.jpg
21 Μάρτιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 1308/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Πέμπτη, 28-03-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν
cache/resized/cbf31b8152e83f5a129e6f69a062b07a.jpg
20 Μάρτιος 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου
cache/resized/a5288bee01d7834e5f3b7c2eba04b961.jpg
20 Μάρτιος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο της διοργάνωσης Επιστημονικού Διημέρου με θέμα Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση (19-20 Απριλίου 2019), προσκαλεί ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (σε ομάδες) πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
cache/resized/dbff585e702492a4fe9e1f0040aa9d95.jpg
20 Μάρτιος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) διοργανώνει Επιστημονικό Διήμερο με θέμα Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση στις 19 και 20 Απριλίου 2019. Στο Διήμερο θα υπάρξουν τόσο εισηγήσεις όσο και εργαστήρια. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να
cache/resized/43b51c0bf9cd93d69a01bdae9b982935.jpg
15 Μάρτιος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει στις 4 και 5 Απριλίου 2019 στο Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16, 106 72, Αθήνα) Επιστημονικό Διήμερο με θέμα Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών.   Στο Διήμερο θα μιλήσουν εκπαιδευτικοί,
cache/resized/2bf3ae476b10d42f64af7795d60fc1f0.jpg
15 Μάρτιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/04.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 03/2019). Κατά της ανωτέρω απόφασης
cache/resized/738864a57836ac78957e18e250b055e3.jpg
15 Μάρτιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/6.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415) Συνοπτικό Διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 11/2018). Κατά της
cache/resized/41ff68d636c2de41b7b4b85467e0092b.jpg
12 Μάρτιος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης
cache/resized/2d02a892e02279b67ee841f11e4a516f.jpg
07 Μάρτιος 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφορέων (αχθοφόρων) στο κτίριο του ΙΕΠ επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153
cache/resized/102fe58b15447e23b381bda67458b74e.jpg
22 Φεβρουάριος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου όπως έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (13585/21-12-18), διευκρινίζοντας τα εξής: Τα Προγράμματα Σπουδών
cache/resized/653c643fcb2472761193ff14e683869f.jpg
20 Φεβρουάριος 2019
Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.),  το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα
cache/resized/dbbc4ef6a6b096e5d1f8190287fdefb8.jpg
12 Φεβρουάριος 2019
Η Μονάδα «Τέχνες» σε συνεργασία με τη Μονάδα «Ανθρωπιστικών Επιστημών & Φιλολογίας» και την Υπομονάδα «Ξένων Γλωσσών» τoυ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση», στις 26 & 27 Ιουνίου 2019 στο 2ο
cache/resized/192c7ee08b41d40720c3f395d170eb4a.jpg
31 Ιούλιος 2017
Το κείμενο που δημοσιεύεται αποτελεί πρόταση παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση και διαμόρφωση διδακτικών πρακτικών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ ΕΠΑ.Λ. Απώτερος στόχος η ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ ως αναγνωστών/τριών.    [Το κείμενο σε pdf
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας Eισαγωγή στις αρχές της Eπιστήμης των H/Y
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)
Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου.
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 2 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Β' και Γ' Γενικού Λυκείου.
   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top