Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Συχνές ερωτήσεις σε σχέση με την αναζήτηση θεμάτων


Σε ποιους απευθύνεται η ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.;

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε Σχολικές Μονάδες κάθε τύπου Λυκείου, σε Μαθητές, καθώς και σε Εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουν και να υποβάλουν Θέματα.

Πόσα θέματα κληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ.;

Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται με απόλυτη τυχαιότητα είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου. Το υπόλοιπο 50% της γραπτής δοκιμασίας είναι ευθύνη του διδάσκοντος εκπαιδευτικού.

Τι είναι «θέμα»;

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες). Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποιο μάθημα επιλέγονται θέματα ή ενότητα θεμάτων.

espa1420 logo

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top