Επιλογή θεματικών ενοτήτων


Ερώτηση: Θεματικές Ενότητες που απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την εγκύκλιο, μπορούν να επιλεγούν για την ανάπτυξη δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Όχι. Η επιλογή θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες γίνεται αυστηρά από τις αντίστοιχες προτεινόμενες θεματικές ενότητες σε κάθε άξονα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Επομένως δεν κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλη η ανάπτυξη αυτών των θεματικών για τους μαθητές και τις μαθήτριες.


Ερώτηση: Στο πλαίσιο της ΘΕ μπορούν να αναπτυχθούν και θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε άλλα θέματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, εκτός αυτών που προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο;

Απάντηση: Όχι. Οι θεματικές ενότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ΘΕ «Σώμα & Ταυτότητα» είναι αυτές που αναφέρονται στην εγκύκλιο και εμπίπτουν στους Θεματικούς Άξονες: (α) Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, (β) Πρόληψη του Εθισμού και των Εξαρτήσεων και (γ) Έμφυλες Ταυτότητες καθώς και στον άξονα (δ) Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδική Ασφάλεια. Επομένως δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν άλλες θεματικές ενότητες.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top