Το έργο της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) είναι:

  1. η επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΑΕ και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΑΕ,
  2. ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΑΕ σε συνεργασία με τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων και την Επιστημονική Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ,
  3. ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  4. η επιστημονική υποστήριξη του έργου των δομών υποστήριξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σχολικής ένταξης,
  5. η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΑΕ,
  6. ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η  παραγωγή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
  7. η προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία,
  8. η έκδοση προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή, καθώς και η πιστοποίηση των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων.
Ονοματεπώνυμο 
Αστέρη Θεοδώρα (Προϊσταμένη)CV icon
Αφεντουλίδου Άννα
Βακαλοπούλου Κλειώ
Γελαστοπούλου Μαρία CV icon
Γκορτσίλα Ευγενία
Δάντη ΑθηνάCV icon
Ζυγογιάννη Αγγελική
Κουρμπέτης ΒασίλειοςCV icon
Σπανάκη Άννα
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός  
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-551
213-1335-306
213-1335-218
213-1335-164
213-1335-307
213-1335-408
213-1335-409
213-1335-301
213-1335-201
Email
thasteri
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
kvakalopoulou
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
azigogianni
[at]iep.edu.gr
vk
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top