Το έργο της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) είναι:

  1. η επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΑΕ και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΑΕ,
  2. ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΑΕ σε συνεργασία με τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων και την Επιστημονική Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ,
  3. ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  4. η επιστημονική υποστήριξη του έργου των δομών υποστήριξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σχολικής ένταξης,
  5. η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΑΕ,
  6. ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η  παραγωγή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
  7. η προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία,
  8. η έκδοση προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή, καθώς και η πιστοποίηση των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων.
Ονοματεπώνυμο 
Κουρμπέτης Βασίλειος (Συντονιστής)CV icon
Αφεντουλίδου Άννα
Γελαστοπούλου Μαρία CV icon
Γκορτσίλα Ευγενία
Δάντη ΑθηνάCV icon
Ζυγογιάννη Αγγελική
Σπανάκη Άννα
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-301
213-1335-411
213-1335-309
213-1335-567
213-1335-352
213-1335-305
213-1335-201
Email
vk
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
azigogianni
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top