Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

(Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. Διατροφή
  2. Ψυχική Υγεία
  3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
  4. Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια
  5. Πρόληψη από εξαρτήσεις.

Λέξεις κλειδιά: υγιεινή ζωή και διατροφή, πρόληψη και προστασία από εξαρτήσεις, αυτομέριμνα και ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο δρόμο, οδική ασφάλεια, ασφάλεια στα σπορ, στο σπίτι, στην πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου, πρώτες βοήθειες, διασώστες, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top