Το έργο και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Α΄ Κύκλου άπτονται των θεμάτων που αφορούν στην Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 53 και το άρθρο 61 του ν 4547/2018, οι Μονάδες Α κύκλου δραστηριοποιούνται στην έρευνα σχετικά με:

 • α) τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και παιδαγωγικής προσέγγισης του επιστημονικού αντικειμένου τους
 • β) τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για την παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών μέσων έντυπων και ψηφιακών
 • γ) τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων και θεσμών
 • δ) την τεκμηρίωση και την εφαρμογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων για την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και καινοτομιών πέραν της τυπικής λειτουργίας του σχολείου και του αναλυτικού προγράμματος
 • ε) την τεκμηρίωση και την εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών για τη σχολική διοίκηση, τη δημοκρατία και την ισότητα των φύλων
 • στ) την παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη των σχολικών μονάδων όλων των τύπων στα επιστημονικά αντικείμενά τους
 • ζ) την ενσωμάτωση των παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών που αίρουν εμπόδια, που βελτιώνουν την υποστήριξη της προόδου όλων των μαθητών/μαθητριών
 • η) την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών δομών ως προς την παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση στα θέματα των επιστημονικών αντικειμένων τους.

Επιπλέον, το γραφείο των επιστημονικών μονάδων Α΄ κύκλου

Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες μεταξύ των μονάδων αλλά και διαφορετικών φορέων σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους αποφυγής των αλληλοεπικαλύψεων αυτών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.

Μελετά συστηματικά: αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους βελτίωσής της, ββ) τα θέματα και τους παράγοντες που συνδέονται με τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους αντιμετώπισής τους, γγ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους,

Συντάσσει την ετήσια έκθεση  της μονάδας σε συνεργασία με τους συντονιστές/συντονίστριες των μονάδων

Οι μονάδες είναι οι εξής:

 1. Ειδική Αγωγή
 2. Εκπαιδευτική Καινοτομία
 3. Σχολική Διοίκηση, Δημοκρατία και Ισότητα Φύλων
 4. Μειονοτική, Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία Φυλακών.
 5. Προσχολική Εκπαίδευση
 Ονοματεπώνυμο
Αστέρη Θεοδώρα (Προϊσταμένη)CV icon
Αναστασοπούλου Βασιλική
Γελαστοπούλου Μαρία CV icon
Γραμμένος ΝικόλαοςCV icon
Δάντη ΑθηνάCV icon
Ζυγογιάννη Αγγελική
Καρίμαλης Ιωάννης
Κουρμπέτης ΒασίλειοςCV icon
Μανδηλαρά Σοφία
Μανιού Ειρήνη
Νικολόπουλος Άγγελος
Πανάγου Μελίνα
Χαλκιώτης Δημήτριος
Χυτήρη Έλενα - Φοίβη
Ψάλτου ΕυστράτιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ60  
Νηπιαγωγός
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός  
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο  
213-1335-551
213-1335-569
213-1335-164
213-1335-564
213-1335-408
213-1335-409
213-1335-568
213-1335-301
213-1335-406
213-1335-309
213-1335-404
213-1335-404
213-1335-221
213-1335-559
213-1335-406
Email  
thasteri
[at]iep.edu.gr
vanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
gelm 
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
azigogianni
[at]iep.edu.gr
ikarimalis
[at]iep.edu.gr
vk
[at]iep.edu.gr
smandilara
[at]iep.edu.gr
emaniou 
[at]iep.edu.gr
anikolopoulos
[at]iep.edu.gr
mpanagou 
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
echitiri
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top