Η Μονάδα Αξιολόγησης είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας αφορούν:

  • στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών,
  • στη γνωμοδότηση σχετικά με αιτήματα διεξαγωγής ερευνών, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την αξιολόγηση,
  • στην παροχή στοιχείων για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
  • στην παροχή στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων/αναφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αξιολόγηση μαθητών/-τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  • στη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για την υποβολή προτάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
  • στη διαμόρφωση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων για επιμόρφωση ή/και πιλοτική εφαρμογή νέων μέτρων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Ονοματεπώνυμο
Νίκα Μαρία (Συντονίστρια)CV icon
Οικονόμου Ασπασία
Παπαδοπούλου ΕλένηCV icon
Παπαστράτου Πηνελόπη
Στεφανίδου ΠαναγιώταCV icon
Στράντζαλος ΑθανάσιοςCV icon
Φαράντου ΕυμορφίαCV icon
Χριστόπουλος ΠέτροςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ86
Πληροφορικής
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-406
213-1335-360
213-1335-202
213-1335-308
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-360
213-1335-307
Email
marnika
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
pstefanidou
[at]iep.edu.gr
astrantzalos
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top