Το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της,
  2. υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
  3. γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον/στην εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
  4. πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  5. συγκροτεί και τηρεί, με βάση σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, μητρώα επιμορφωτών,
  6. καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης,
  7. εκπονεί ή/και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  8. οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης,
  9. μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης.
Ονοματεπώνυμο 
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη (Συντονίστρια)CV icon
Βεκρής Ελευθέριος CV icon
Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέτα
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μπομπαρίδου ΧρυσήCV icon
Μυρωνάκη ΦανήCV icon
Πανταλέων Μαρία
Παπαδημητρίου Ευαγγελία CV icon
Ραυτόπουλος ΒασίλειοςCV icon
Σαβοριανάκης ΠαναγιώτηςCV icon
Σκούρας Αθανάσιος
Ειδικότητα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
ΠΕ70
Δασκάλα
 ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Α'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Α'
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Τηλέφωνο
213-1335-566
213-1335-309
213-1335-569
213-1335-552
213-1335-208
213-1335-559
213-1335-561
213-1335-558
213-1335-556
213-1335-311
213-1335-207
Email
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
evekris
[at]iep.edu.gr
ngliaou
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
mchrissi
[at]iep.edu.gr
fmironaki
[at]iep.edu.gr
mpantaleon
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
vraftopoulos
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top