Το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • α) σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της,
  • β) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
  • γ) γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
  • δ) πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • ε) συγκροτεί και τηρεί, με βάση σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, μητρώα επιμορφωτών,
  • στ) καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης,
  • ζ) εκπονεί ή/και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  • η) οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης,
  • θ) μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης.
Ονοματεπώνυμο 
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη (Συντονίστρια)CV icon
Βεκρής Ελευθέριος CV icon
Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέτα
Καφρίτσα ΕυθυμίαCV icon
Κοντογεωργίου ΑσημίναCV icon
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μπομπαρίδου ΧρυσήCV icon
Μυρωνάκη ΦανήCV icon
Παπαδημητρίου ΕυαγγελίαCV icon
Ραυτόπουλος ΒασίλειοςCV icon
Σαβοριανάκης ΠαναγιώτηςCV icon
Σκούρας Αθανάσιος
Ειδικότητα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Α'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Α'
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Τηλέφωνο
213-1335-406
213-1335-410
213-1335-554
213-1335-100
213-1335-561
213-1335-559
213-1335-208
213-1335-566
213-1335-405
213-1335-556
213-1335-403
213-1335-390
Email
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
evekris
[at]iep.edu.gr
ngliaou
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
akontogeorgiou
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
mchrissi
[at]iep.edu.gr
fmironaki
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
vraftopoulos
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top