Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 8514/07-07-2022 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Οριστικοποίηση Αποτελεσμάτων

Επικοινωνία

Top