Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων (ΜOOCS), Δ περίοδος «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»,ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313

Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα γίνει την Δευτέρα 04-07-22 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία λήξης Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συννημένο αρχείο: εδώ

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top