ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πολυξένη Φούντα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Πολυξένη Φούντα είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997) και κάτοχος διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθήνας, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, ΕΚΠΑ  (2012).

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 2004 έως το 2006 υπηρέτησε ως αναπληρώτρια σε δημόσια νηπιαγωγεία των νομών Εύβοιας και Αττικής με ειδικότητα ΠΕ 60. Στη συνέχεια διορίστηκε (233/31-8-2006) στο Δυσπρόσιτο Νηπιαγωγείο Ελαφονήσου Ν. Λακωνίας και από το 2008 υπηρετεί στο 15ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού.

Από το 2015 υπηρετεί με απόσπαση στη Γραμματεία Προέδρου του ΙΕΠ.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην προσχολική αλλά και στην πρώτη σχολική ηλικία σε θέματα αγωγής υγείας, πολιτιστικά και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Έχει κάνει μία δημοσίευση ως μέλος ομάδας στο περιοδικό της OMEP (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 50 συνέδρια/συμπόσια/σεμινάρια/επιστημονικές, επιμορφωτικές ημερίδες.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Συμμετείχε στο Πρόγραμμα Stage 2000 του ΟΑΕΔ. Ολοκλήρωσε Πρόγραμμα εξ αποστάσεως ως μέλος ΟΔΠ Πειραιά για την πρόληψη της σχολικής βίας.

Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Υλοποίησε Πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Συμμετέχει  ως Διοικητικός στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο: «Open Schools for Open Societies - (OSOS)» (Grant Agreement, number: 741571-OSOS).

Από το 2016 συμμετέχει ως μέλος της Επιστημονικής Μονάδας του Ι.Ε.Π.: «Προσχολική Αγωγή».

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top