Τo Γραφείo Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών  Β΄ είναι αρμόδιο για:

α) όλα τα θέματα που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β) τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και

γ) τη σύνταξη και την επιμέλεια της έκδοσης ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των σχολικών πραγμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στην οποία περιλαμβάνεται και η σχολιασμένη στατιστική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Νόμος 3966 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-05-2011).

Ονοματεπώνυμο 
Βεκρής Ελευθέριος (Προϊστάμενος)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Βαρελά Μαρία
Γκορτσίλα Ευγενία
Γνησίου Μαρία
Δοκοπούλου Μαρία
Ιωάννου Στυλιανός
Κατσούλας Θεοδόσιος
Καφρίτσα Ευθυμία
Κουταλίδη Σοφία
Κυρίμης Αδαμάντιος
Μάραντος Παύλος 
Μαυρογιάννης Νικόλαος
Μουρσελά Κλεοπάτρα
Μπαγέρη Χρυσή
Νέλλα Αθηνά
Οικονόμου Ασπασία
Παραδείση Άρτεμις
Παρίσης Βασίλειος
Πολυζώης Γεώργιος
Πολυχρονιάδου Μαριάνθη
Σκούρας Αθανάσιος
Στεφανίδου Παναγιώτα
Στράντζαλος Αθανάσιος
Τσαγκούρη Όλγα
Τσαπέλας Θεοδόσιος
Φαράντου Ευμορφία
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ18.07
Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ14.04
Γεωπόνος
ΠΕ17.06
Μηχανολόγων ΤΕΙ
ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
 ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ20
Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ17.02
Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ13
Νομικών - Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ17.01
Πολιτικός ΑΣΕΤΕΜ
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Γ'
Εισηγητής
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Α'
Εισηγήτρια
Αποσπασμένος Εκπ/κός
 Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγητής
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο
213-1335-411
213-1335-556
213-1335-358
213-1335-567
213-1335-410
213-1335-561
213-1335-556
213-1335-404
213-1335-100
213-1335-359
213-1335-357
213-1335-351 
213-1335-559
213-1335-566
213-1335-360
 213-1335-356
213-1335-354
213-1335-563
213-1335-358
213-1335-561
213-1335-218
213-1335-390
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-566
213-1335-563
213-1335-360
Email
evekris
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
mvarela
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
mgnisiou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
sioannou
[at]iep.edu.gr
thkatsoulas
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
skoutalidi
[at]iep.edu.gr
akyrimis
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
 anella
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
aparadisi
[at]iep.edu.gr
vparisis
[at]iep.edu.gr
gpolizois
[at]iep.edu.gr
mpolichroniadou
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr
pstefanidou}
[at]iep.edu.gr
astrantzalos}
[at]iep.edu.gr
otsagkouri
[at]iep.edu.gr
thtsapelas
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top