Τo Γραφείo Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών  Β΄ είναι αρμόδιο για:

α) όλα τα θέματα που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β) τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και

γ) τη σύνταξη και την επιμέλεια της έκδοσης ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των σχολικών πραγμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στην οποία περιλαμβάνεται και η σχολιασμένη στατιστική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Νόμος 3966 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-05-2011).

Ονοματεπώνυμο 
Βεκρής Ελευθέριος (Προϊστάμενος)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Αφεντουλίδου Άννα
Βρούτση Ιουλιανή
Γκορτσίλα Ευγενία
Γούσιου Ανθή
Δοκοπούλου Μαρία
Καφρίτσα Ευθυμία
Κουταλίδη Σοφία
Λεοντοπούλου Βασιλική
Λιάκου Ελένη
Μάραντος Παύλος 
Μαυρογιάννης Νικόλαος
Μουρσελά Κλεοπάτρα
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Νέλλα Αθηνά
Οικονόμου Ασπασία
Πανταλέων Μαρία
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παρίσης Βασίλειος
Πατσή Μαρία
Σαβοριανάκης Παναγιώτης
Σκούρας Αθανάσιος
Στεφανίδου Παναγιώτα
Στράντζαλος Αθανάσιος
Συρίγος Ευάγγελος
Τσαγκούρη Όλγα
Φαράντου Ευμορφία
Χατζησγουρή Βασιλική
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ψάλτου Ευστράτιος
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ14.04
Γεωπόνος
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ01
Θεολόγος
 ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ13
Νομικής
 ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ01  
Θεολόγος
ΠΕ17.02
Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ18.26   
Γραφιστικής
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ17.01
Πολιτικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ12.05
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Α'
Εισηγήτρια
Αποσπασμένος Εκπ/κός
 Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός 
Εισηγητής
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο
213-1335-410
213-1335-556
213-1335-411
213-1335-412
213-1335-567
213-1335-563
213-1335-561
213-1335-100
213-1335-359
213-1335-556
213-1335-164
213-1335-351 
213-1335-559
213-1335-566
213-1335-311
 213-1335-356
213-1335-354
213-1335-164
213-1335-334
213-1335-358
213-1335-561
213-1335-403
213-1335-390
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-353
213-1335-566
213-1335-360
213-1335-358
210-344-407
213-1335-334
Email
evekris
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
ivroutsi
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
skoutalidi
[at]iep.edu.gr
vleontopoulou
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
 anella
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
mpantaleon
[at]iep.edu.gr
gpapadopoulos 
[at]iep.edu.gr
vparisis
[at]iep.edu.gr
mpatsi
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr
pstefanidou}
[at]iep.edu.gr
astrantzalos}
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
otsagkouri
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top