Το Γραφείο των Επιστημονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου συστάθηκε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄ 102/12-06-2018) και είναι αρμόδιο για τα θέματα που αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών και τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσεται η εποπτεία των Μονάδων των Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -στις οποίες προΐστανται οι Συντονιστές/Συντονίστριες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, β) τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, γ) τις κοινωνικές επιστήμες, δ) τις τέχνες, ε) τα διδακτικά αντικείμενα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω Μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζουν, η κάθε Μονάδα στο αντικείμενό της, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο.

Ονοματεπώνυμο 
  Φέρμελη Γεωργία (Προίσταμένη)
Αφεντουλίδου Άννα
Γκορτσίλα Ευγενία
Γούσιου ΑνθήCV icon
Δοκοπούλου Μαρία
Καρναβάς Κων/νος
Καφρίτσα ΕυθυμίαCV icon
Κολιοφώτη Όλγα
Μάραντος ΠαύλοςCV icon
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Οικονόμου Ασπασία
Πατσή ΜαρίαCV icon
Σαβοριανάκης Παναγιώτης
Στεφανίδου ΠαναγιώταCV icon
Στράντζαλος ΑθανάσιοςCV icon
Συρίγος ΕυάγγελοςCV icon
Φαράντου ΕυμορφίαCV icon
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ειδικότητα
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-351
213-1335-306
213-1335-307
213-1335-563
213-1335-404
213-1335-304
213-1335-306
213-1335-302
213-1335-552
213-1335-552
213-1335-334
213-1335-410
213-1335-559
213-1335-311
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-353
213-1335-361
213-1335-352
Email
gfermeli
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
kkarnavas
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
okoliofoti
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
mpatsi
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
pstefanidou}
[at]iep.edu.gr
astrantzalos}
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top