Το Γραφείο των Επιστημονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου συστάθηκε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄ 102/12-06-2018) και είναι αρμόδιο για τα θέματα που αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών και τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσεται η εποπτεία των Μονάδων των Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -στις οποίες προΐστανται οι Συντονιστές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, β) τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, γ) τις κοινωνικές επιστήμες, δ) τις τέχνες, ε) τα διδακτικά αντικείμενα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω Μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζουν, η κάθε Μονάδα στο αντικείμενό της, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο.

Ονοματεπώνυμο 
  Φέρμελη Γεωργία (Προίσταμένη)
Αφεντουλίδου Άννα
Γκορτσίλα Ευγενία
Γούσιου ΑνθήCV icon
Δοκοπούλου Μαρία
Καφρίτσα ΕυθυμίαCV icon
Κολιοφώτη Όλγα
Μάραντος ΠαύλοςCV icon
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μουρσελά ΚλεοπάτραCV icon
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Οικονόμου Ασπασία
Πανταλέων Μαρία
Πατσή ΜαρίαCV icon
Σαβοριανάκης Παναγιώτης
Στεφανίδου ΠαναγιώταCV icon
Στράντζαλος ΑθανάσιοςCV icon
Συρίγος ΕυάγγελοςCV icon
Φαράντου ΕυμορφίαCV icon
Χατζησγουρή Βασιλική
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ψάλτου ΕυστράτιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ83
Ηλεκτρολόγων
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Α'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο
213-1335-408
213-1335-411
213-1335-567
213-1335-563
213-1335-561
213-1335-100
213-1335-404
213-1335-351 
213-1335-559
213-1335-566
213-1335-311
213-1335-354
213-1335-164
213-1335-561
213-1335-403
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-353
213-1335-360
213-1335-358
213-1335-407
213-1335-551
Email
gfermeli
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
okoliofoti
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
mpantaleon
[at]iep.edu.gr
mpatsi
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
pstefanidou}
[at]iep.edu.gr
astrantzalos}
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top