Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4547/2018, το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ  είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
β) τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,
δ) τη δικτύωση του ΙΕΠ με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
ε) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του,
στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ,
ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του ΙΕΠ σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο ΙΕΠ.

Ονοματεπώνυμο 
Νίκα Μαρία (Συντονίστρια)CV icon
Κατσανδρή Ευτυχία
Κολιοφώτη Όλγα
Λιάκου Ελένη
Μανίκας Γεώργιος
Παπαδημητρίου ΕυαγγελίαCV icon
Τσιαούση Δήμητρα
Ειδικότητα
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
 ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-558
213-1335-410
213-1335-302
213-1335-305
213-1335-561
213-1335-558
213-1335-166
Email
marnika
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
okoliofoti
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
gmanikas
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top