Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4547/2018, το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ  είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
β) τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,
δ) τη δικτύωση του ΙΕΠ με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής,
ε) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του,
στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ,
ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του ΙΕΠ σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο ΙΕΠ.

Ονοματεπώνυμο 
Νέλλα Αθηνά (Προϊσταμένη)CV icon
Κατσανδρή Ευτυχία
Κοντογεωργίου ΑσημίναCV icon
Λιάκου Ελένη
Παπαδημητρίου ΕυαγγελίαCV icon
Τσιαούση Δήμητρα
Ειδικότητα
ΠΕ80 / ΠΕ78
Οικονομίας / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-361
213-1335-305
213-1335-561
213-1335-412
213-1335-405
213-1335-166
Email
anella
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
akontogeorgiou
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top