ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1: Ενότητες 1-8

Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου

Μέχρι την αποστολή του στα σχολεία προτείνεται η τμηματική αξιοποίησή του ανά ενότητα.

 front page agglika gel 1  A1 Group Work  A2 Refugees Dreamland

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1.pdf

A1 Group work.pdf A2 Refugees Dreamland.pdf
A3 On duty A4 Van Gogh A5 Animal Rights

A3 On duty.pdf

A4 Van Gogh.pdf A5 Animal Rights.pdf
A6 Fast Fashion A7 Pride and Prejudice A8 Social Media
A6 Fast_Fashion.pdf A7 Pride and Prejudice.pdf A8 Social Media.pdfA8 Social Media.pdf
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top